Aanmelden workshop

AANMELDINGSVOORWAARDEN

 

Inschrijving en aanmelding
Het is altijd nodig om u vooraf in te schrijven. 
Bij overintekening geldt: volgorde van inschrijving en geslacht is bepalend voor
deelnamemogelijkheid. Dit om een evenwichtige man/vrouw verdeling te krijgen.

Betaling
Voor de workshop(s) krijgt u van mij per mail/ telefonisch een bevestiging.
U krijgt geen factuur toegestuurd. Is het bedrag niet binnen twee weken na aanmeldingsdatum
betaald, dan vervalt uw recht van inschrijving zonder dat daarmee uw betalingsverplichting
vervalt. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening:
5318001 ten name van R.a.c.m. da Costa Fernandes  te Nijmegen

Aanmelden kan via r.naaijkens@chello.nl