Holistische Familie- en Systeemopstellingen

Familiegeneraties en hun patronen

Wie kent ‘t niet de zich steeds herhalende patronen, waar je maar niet los van schijnt te komen. 
De ene relatie na de andere, wisselende en terugkerende gezondheidsproblemen, gevangen in een groter dan gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel, seksueel misbruik, steeds weer terugkomende emoties, eenzaamheid, passiviteit en vluchtgedrag in al zijn verschijningsvormen. Onder dit alles kunnen verstrikkingen liggen met onze (overleden)voorouders maar ook verstrikkingen in vorige levens en astrale invloeden. (zie later meer).
Buiten dit kun je opstellingen gebruiken om naar een gevoel/situatie te kijken om hierdoor wat helderheid te krijgen. Of om bijvoorbeeld zicht te krijgen op t gedrag van je kind. Kinderen dragen de problemen van het gezin op hun schoudertjes. Opstellingen  is een gemakkelijke methode om zicht te krijgen op wat achter de verschijningsvorm ligt. Achter wat men denkt dat het probleem is.
De kern van familieopstellingen is dat iedereen evenveel recht heeft om erbij te horen. Iedereen verdient een respectvolle plek: goed of fout, dader of slachtoffer, dood of levend. Dit geldt ook voor alle emoties en gebeurtenissen. Niets in het familiesysteem mag worden weggedrukt, ontkend of verdrongen. De weggedrukte energie blijft net zolang naar boven komen totdat het de plek krijgt die het verdient. Zo ontstaan de zich soms generatielang herhalende patronen. Een voorbeeld is als een abortus/miskraam in het gezin niet geëerd wordt dan gebeurt het vaak dat een ander kind in het gezin ‘uit liefde’ met het broertje of zusje mee wil. Het andere kind wil het overleden kind niet alleen laten. Dit kan diverse symptomen tot gevolg hebben zoals een groot verdriet, vluchtgedrag en zelfs een ziekte. We zeggen dan dit kind is verstrikt met de energie van het kindje wat geen plek mocht hebben.
Voor mij als opsteller is het belangrijk te weten wat er NIET gezien mag worden in jou familiesysteem. Ik kanl je dan ook vaak vragen naar:
1 miskramen of abortussen in jouw gezin
2 overledenen waar iemand in jouw familie schuld aan heeft (oorlog, ongevallen)
3 bijzondere omstandigheden (vaderland verlaten, een ‘gekke’tante, handicaps)
We maken onderscheid tussen de herkomst familie en jouw gekozen familie zoals je partner, kinderen, je ex-geliefden en die van je partner.
Vorige levens
In de loop der tijd heb ik ontdekt dat sommige hardnekkige problemen ook een andere oorzaak kunnen hebben. 
Dit kunnen verstrikkingen in vorige levens zijn. Dit valt buiten de gangbare familieopstellingen.
Bij verstrikkingen in vorige levens ga ik terug naar de eerste keer dat het probleem ontstaan is en er toont zich als vanzelf een tafereel.
Zie voor hoe dat gaat: opstellen in een groep.Door de allereerste verstrikking zichtbaar te maken en op te lossen verdwijnt de noodzaak van de herhaling in het heden en de toekomst.
Astrale invloeden-entiteiten
Astrale invloeden kunnen onbewust een sterke bepalende kracht in je leven zijn. Een astrale entiteit is als het ware een wezen wat de aarde nog niet los heeft kunnen laten en een manier zoekt om zijn eigenheid via iemand anders uit te drukken. Het kan iemand zijn die plots is overleden en nog steeds boos is om wat er gebeurd is. Door deze boosheid kan de ziel de aarde niet loslaten en niet reïncarneren. Een entiteit haakt zich aan je vast op basis van iets wat jullie gemeenschappelijk hebben bijvoorbeeld boosheid. Vervolgens gebruikt deze entiteit jou om zich te uiten. Dit kan vanalles zijn maar goed is het nooit. Deze astrale invloed heeft er dus baat bij dat je blijft zoals je bent, dat je niet verandert anders moet 'het' op zoek naar een andere 'gastheer'. In een opstelling is het mogelijk een dergelijke astrale invloed weg te sturen zonder dat 'het' een andere gastheer op zoekt. 
De vrijheid die dan ontstaat om echt jezelf te zijn is zicht- en voelbaar.
Verdwaalde zielen
Een aantal malen heeft zich de kans voorgedaan dat ik zielen naar boven mocht begeleiden.Zielen die de aarde niet los konden of durfden te laten. 
Ik voel me altijd zeer vereerd als ik hun een helpende hand op weg naar de hemel kan geven.
HET OPSTELLEN IN EEN GROEP
Als de vraag van de cliënt duidelijk is kan er opgesteld worden. Ik laat de cliënt heel kort vertellen waar het omgaat totdat ik een bepaalde rilling in mijn lijf voel of een emotie. Het heeft voor mij geen toegevoegde waarde om alle ins en outs te horen. Deze uitgebreide verhalen gaan vaak op de automatische piloot of zijn juist zelf het rookgordijn. Het voorgesprek duurt hierdoor daarom meestal héél kort. Nadat ik de hotspot gevonden heb ga ik met opstellen beginnen. Vervolgens wijst de cliënt in de groep die personen aan die zijn familie gaan representeren: vader, moeder, broer, zus, hem/haarzelf. Zonder na te denken en gecentreerd worden deze mensen in de ruimte gezet. En zo ontstaat er een psychologisch beeld van het probleem, ook wel het beeld van de ziel genoemd.
Wat er vervolgens gebeurt is prachtig.
De representanten staan als het ware in de aura van diegene die ze representeren en voelen de bijbehorende gevoelens, energiestromen en verhoudingen. Dit beeld van de ziel kan heel anders zijn dan je als cliënt, representant, toeschouwer en opsteller verwacht had. Wat je ziet is het onderliggende aansturende mechanisme van je probleem. Aan de hand van de informatie die ik krijg van dit beeld en door het bevragen van de representanten verander ik de posities, laat de representanten zinnen uitspreken met de bedoeling te laten zien en horen wat niet gezien mocht worden en zo de energie (liefde) weer te laten stromen.
Als toeschouwer en/of representant resoneer je vaak mee met wat er gebeurd. Het raakt je, het is ook jouw thema. Ook dit kan een helende werking hebben. Geef jezelf en het leven ná de opstelling de ruimte.Het aansturende systeem is nu veranderd, de programma’s (je patronen) hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe besturing, het nieuwe beeld van de ziel.
Sommige clienten merken meteen als ze thuis komen al een verandering. Thema's die al eeuwen in je systeem zijn hebben wat meer tijd nodig. Mijn ervaring is dat binnen 2 á 3 maanden de grootste veranderingen plaats hebben gevonden. Je zult jezelf verbazen over hoe anders je kunt zijn en over hoe natuurlijk dat kan voelen. Je voelt zelf het beste wanneer je weer een volgende opstelling kunt doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen tempo. Ik was zelf erg gulzig
HET OPSTELLEN INDIVIDUEEL
Je kunt ook privé een opstelling bij me komen doen. Hierbij zet ik vooral mijn heldervoelendheid en helderhorendheid in. Ik stem me op je af en voel gedeeltelijk wat jij voelt. Nadat de hulpvraag voor me duidelijk is begin ik met het acceptereven van het eerste gevoel wat ik bij je voel. Na deze acceptatie komen er andere gevoelenens en/of zinnen bij me naar boven. Ook die spreek ik uit en accepteer ik. Dit gaat door totdat ik alleen maar rust en ruimte voel. Indien nodig stel ik ook op dmv vellen papier op de grond. Deze vellen representeren de personen die we willen opstellen; bijv jezelf of je moeder. Door hier op te gaan staan voel je de energie die bij deze representant hoort. Voor de rest werkt het hetzelfde als opstellen in een groep. Op deze manier opstellen neemt wat vaak meer tijd in beslag dan in een groep. In feite heb je op deze manier meerdere opstellingen in één sessie.
VOORBEELDEN VAN OPSTELLINGEN-FAMILIEOPSTELLINGEN-SYSTEEMOPSTELLINGEN-HOLISTISCH OPSTELLEN
Gezondheidsopstellingen-ziekte
Ik stel de ziekte en de oorzaak van de ziekte op. Vaak komen er niet erkende gevoelens naar boven die alsnog erkend en beleefd moeten worden. Verdriet kan de oorzaak zijn van een lichamelijke klacht. Het kan zijn dat de ziekte eerder in je familie is voorgekomen en dat de oorzaak een situatie is die ver in het verleden ligt, soms zelfs meerdere generaties voor jou. Dan gaan we naar die situatie toe en laat ik je zien wat er toen niet mocht zijn waardoor er uiteindelijk een signaal-klacht uit ontstond.
Tijdens een workshop kreeg ik opeens last van mijn rug. Ik stelde de pijn, mezelf en de oorzaak van de pijn op. Uit de opstelling bleek dat ik mijn vriend meer miste dan ik wilde toegeven. Hij was al een paar maanden weg. Doordat ik mijn verlies relativeerde en het verdriet dus niet voelde onstond er een pijnlijke plek op mijn rug.
Omgevingsopstellingen
Je kunt ook je huis of bedrijfspand opstellen als je bijvoorbeeld wilt gaan verhuizen. Ik heb dit zelf met de kapel gedaan waar ik een aantal opstellingen in heb gedaan. Nadat ik respect betoond had voor de gelovigen die daar hun geloof belijden vond de kapel (zijn representant) het goed dat ik in zijn ruimte mijn werk ging doen.
Een andere opstelling ging over iemand die wou gaan verhuizen. Wat bleek nu: hoe verder ze van haar oude huis weg stond des te beter voelde ze zich. Het beeld was duidelijk, haar oude huis was niet goed voor haar. Achteraf zei ze dat ze altijd dat gevoel al had gehad.
Opstellingen met dieren
Ik kan ook je huisdier, zijn klacht en de oorzaak van de klacht opstellen. Uit de opstelling bleek dat mijn kat iets aan haar nieren had. De achterliggende reden was dat ze het moeilijk vond om ineens zoveel minder aandacht van mij te krijgen. Ik had onlangs een zoon gekregen. De kat (de representant) gaf aan dat ik dit eerst aan haar had moeten vragen. Ik heb diegene die haar representeerde uitgelegd dat ik een mens ben en relaties met mensen aan moet gaan en dat ze er nog steeds bij hoort. Daarna heb ik haar de nieuwe situatie laten accepteren. Ze kwam hierna steeds vaker bij mij en mijn zoontje zitten.
Verslavingsopstellingen-alcohol-drugs-chocolade-mint
In een chocolade-verslavingsopstelling werd door te snoepen het verdriet wat eronder zat niet gevoeld. Dit verdriet had een oorzaak die mij verbaasde. Wat bleek: in de lijn van de moeder van diegene die opstelde zat veel verdriet omtrent het katholieke geloof. Dit had haar en haar vrouwelijke voorouders onderdrukt. Ik heb deze vrouwen het geloof met alles wat er in die tijd bij hoorde laten accepteren. Ook zat er nog verdriet van een ex-geliefde wat ze weggestopt had, dit kreeg ook zijn plek.
Zo ontdekte ik een workshop wat de negatieve gevolgen van een mintverslaving voor een cliënt waren.Door de mint energetisch uit zijn lijf te halen werd zijn blik naar het verleden toe helderder en verdween de muur die hij ervaarde tussen hem en zijn gevoelens. Toen ik de mint weer in zijn lijf plaatste vertekende dit zijn blik en kwam de muur weer terug. It played tricks with his mind.
Ook kunnen de oorzaken van alcohol en drugsverslavingen opgesteld en erkend worden.
Projectie/ verwisselingen helder maken-werken in de zorg
Je voelt je té verantwoordelijk voor zaken en mensen. Dit kan als oorzaak hebben dat een van je ouders haar/zijn verantwoordelijkheid niet heeft kunnen nemen in haar/zijn leven. In een opstelling laat ik ze alsnog de verantwoordelijkheid over hun leven terug nemen. Het kind wat belast was met de ouderrol mag nu weer kind zijn. Deze kinderen zie je vaak terug in de zorg waar het patroon weer herhaald wordt.
Een abortus/ miskraam een plaats geven
Een opstelling die ik gedaan heb ging als volgt: Een vriendin van mij had haar onvolgroeide kindje na 8 weken dragen verloren. Ik heb de moeder en haar pas overleden kind opgesteld. Uit de communicatie van de representanten bleek dat moeder en kind elkaar in een vorig leven al eerder ontmoet hadden. Het kind had de moeder veel te zeggen en gaf haar bemoedigende raad voor de toekomst. De moeder kon eveneens haar hart luchten, haar kind vasthouden en afscheid nemen.
Meerdere malen komen in opstellingen miskramen of geaborteerde kinderen naar boven. Een opgestelde moeder kijkt strak naar een plek op de grond en zegt soms: daar ligt iemand. Door daar vervolgens iemand neer te leggen, ontspannen de representanten zich en komt er beweging in het geheel. Nu kan het verdriet pas gevoeld worden. Wat je vaak ziet is dat het kind ná de miskraam/abortus waar niet voldoende om gerouwd is, problemen krijgt in zijn/haar leven. (zie 2e alinea)
Organisatieopstellingen
Dit is een heel apart vakgebied. Ik heb hiervoor geen 2 jarige opleiding gevolgd maar slechts een 2-daagse workshop van Jan Jacob Stam.
Regelmatig komen er tijdens een workshop vragen over carriere en werkgebied. Mensen die graag een eigen zaak op willen zetten, mens die aan het eind van een carriere komen en willen switchen ed. Er gelden hier andere maar ook weer vergelijkbare wetten dan in familie-systemen.
- de oprichter moet erkend worden
- de hierarchie moet duidelijk zijn
- iedereen maar ook iedere emotie heeft recht op zijn plek
- functionele hierarchie gaat boven die in tijdsduur van de binding van de organisatie
- het is belangrijk dat je gewaardeerd/betaald wordt voor de taken die je uitvoert
Een vraag die ik gehad heb was waarom de OR vergaderingen altijd zo chaotisch verliepen. Dankzij informatie die ik kreeg van een representant bleek dat er veel negatieve energie hing. Vroeger had er structureel iemand mee vergadert die voor een behoorlijk conflict had veroorzaakt. Dit conflict had veel angst en verdriet opgeroepen. Ook al waren we jaren verder en deden de meeste leden niet meer mee aan deze vergaderingen, de energie van deze negatieve persoon en de angst waren nog verbonden met de vergaderingen.Ik heb de persoon teruggestuurd naar de plaats in de organisatie waar hij/zijn nu hoort. En de gevoelens die er leefden door ieder vergaderlid laten erkennen.
In organisatieopstellingen kom je vaker tegen dat gevoelens die geen plek krijgen omdat het bijv. niet professioneel zou zijn, op een andere manier om aandacht gaan vragen en dus problemen veroorzaken.
In organisaties is het belangrijk dat de hiërarchie duidelijk is. De functionele hiërarchie gaat boven die in tijdsduur van de binding aan de organisatie.
Als er een nieuwe chef komt op een afdeling waar werknemers al jaren samenwerken kan dit problemen geven. Een nieuwe chef staat functioneel boven aan. Maar zijn collega's staan qua binding aan de organisatie vooraan. De chef moet dan ook respect betuigen voor de tijd dat zijn collega's werkzaam zijn in de organisatie. Zonder dit zal hij nooit succesvol veranderingen kunnen doorvoeren.
Financiële opstellingen
Wat is de reden waarom ik altijd problemen met geld heb? 
Dit was de vraag van de cliënt. Een opstelling waar ik de cliënt, liefde en geld heb opgesteld maakte veel duidelijk.
Geld had een té grote positie in het leven van deze cliënt, er kwam veel verdriet vrij. Eerst moest het verdriet om het tekort aan geld erkent worden vervolgens gingen we terug in het systeem van de moeder. Ik ging terug naar de allereerste keer dat dit probleem ontstaan was. Wat bleek; generaties terug was er een man die zijn vrouw manipuleerde met geld om op die manier macht over haar te krijgen. Zij was helderziend en keek op hem neer. Hij was bang voor haar met als gevolg dat hij haar ging manipuleren. Ik heb laten uitspreken wat er was op dat moment en de partners elkaar laten accepteren.