Familie patronen

Wie kent ‘t niet de zich steeds herhalende patronen, waar je maar niet los van schijnt te komen.Familie
De ene relatie na de andere, wisselende en terugkerende gezondheidsproblemen, gevangen in een groter dan gemiddeld verantwoordelijkheidsgevoel, seksueel misbruik, steeds weer terugkomende emoties, eenzaamheid, passiviteit en vluchtgedrag in al zijn verschijningsvormen. Onder dit alles kunnen verstrikkingen liggen met onze (overleden)voorouders maar ook verstrikkingen in vorige levens en astrale invloeden. (zie later meer).
Buiten dit kun je opstellingen gebruiken om naar een gevoel/situatie te kijken om hierdoor wat helderheid te krijgen. Of om bijvoorbeeld zicht te krijgen op t gedrag van je kind. Kinderen dragen de problemen van het gezin op hun schoudertjes. Opstellingen is een gemakkelijke methode om zicht te krijgen op wat achter de verschijningsvorm ligt. Achter wat men denkt dat het probleem is.
De kern van familieopstellingen is dat iedereen evenveel recht heeft om erbij te horen. Iedereen verdient een respectvolle plek: goed of fout, dader of slachtoffer, dood of levend. Dit geldt ook voor alle emoties en gebeurtenissen. Niets in het familiesysteem mag worden weggedrukt, ontkend of verdrongen. De weggedrukte energie blijft net zolang naar boven komen totdat het de plek krijgt die het verdient. Zo ontstaan de zich soms generatielang herhalende patronen. Een voorbeeld is als een abortus/miskraam in het gezin niet geëerd wordt dan gebeurt het vaak dat een ander kind in het gezin ‘uit liefde’ met het broertje of zusje mee wil. Het andere kind wil het overleden kind niet alleen laten. Dit kan diverse symptomen tot gevolg hebben zoals een groot verdriet, vluchtgedrag en zelfs een ziekte. We zeggen dan dit kind is verstrikt met de energie van het kindje wat geen plek mocht hebben.
Voor mij als opsteller is het belangrijk te weten wat er NIET gezien mag worden in jou familiesysteem. Ik kanl je dan ook vaak vragen naar:
1 miskramen of abortussen in jouw gezin
2 overledenen waar iemand in jouw familie schuld aan heeft (oorlog, ongevallen)
3 bijzondere omstandigheden (vaderland verlaten, een ‘gekke’tante, handicaps)
We maken onderscheid tussen de herkomst familie en jouw gekozen familie zoals je partner, kinderen, je ex-geliefden en die van je partner.

Vorige levens
In de loop der tijd heb ik ontdekt dat sommige hardnekkige problemen ook een andere oorzaak kunnen hebben.
Dit kunnen verstrikkingen in vorige levens zijn. Dit valt buiten de gangbare familieopstellingen.
Bij verstrikkingen in vorige levens ga ik terug naar de eerste keer dat het probleem ontstaan is en er toont zich als vanzelf een tafereel.
Zie voor hoe dat gaat: opstellen in een groep.Door de allereerste verstrikking zichtbaar te maken en op te lossen verdwijnt de noodzaak van de herhaling in het heden en de toekomst.

Astrale invloeden-entiteiten
Astrale invloeden kunnen onbewust een sterke bepalende kracht in je leven zijn. Een astrale entiteit is als het ware een wezen wat de aarde nog niet los heeft kunnen laten en een manier zoekt om zijn eigenheid via iemand anders uit te drukken. Het kan iemand zijn die plots is overleden en nog steeds boos is om wat er gebeurd is. Door deze boosheid kan de ziel de aarde niet loslaten en niet reïncarneren. Een entiteit haakt zich aan je vast op basis van iets wat jullie gemeenschappelijk hebben bijvoorbeeld boosheid. Vervolgens gebruikt deze entiteit jou om zich te uiten. Dit kan vanalles zijn maar goed is het nooit. Deze astrale invloed heeft er dus baat bij dat je blijft zoals je bent, dat je niet verandert anders moet 'het' op zoek naar een andere 'gastheer'. In een opstelling is het mogelijk een dergelijke astrale invloed weg te sturen zonder dat 'het' een andere gastheer op zoekt.
De vrijheid die dan ontstaat om echt jezelf te zijn is zicht- en voelbaar.
Verdwaalde zielen
Een aantal malen heeft zich de kans voorgedaan dat ik zielen naar boven mocht begeleiden.Zielen die de aarde niet los konden of durfden te laten.
Ik voel me altijd zeer vereerd als ik hun een helpende hand op weg naar de hemel kan geven.

HET OPSTELLEN IN EEN GROEP
Als de vraag van de cliënt duidelijk is kan er opgesteld worden. Ik laat de cliënt heel kort vertellen waar het omgaat totdat ik een bepaalde rilling in mijn lijf voel of een emotie. Het heeft voor mij geen toegevoegde waarde om alle ins en outs te horen. Deze uitgebreide verhalen gaan vaak op de automatische piloot of zijn juist zelf het rookgordijn. Het voorgesprek duurt hierdoor daarom meestal héél kort. Nadat ik de hotspot gevonden heb ga ik met opstellen beginnen. Vervolgens wijst de cliënt in de groep die personen aan die zijn familie gaan representeren: vader, moeder, broer, zus, hem/haarzelf. Zonder na te denken en gecentreerd worden deze mensen in de ruimte gezet. En zo ontstaat er een psychologisch beeld van het probleem, ook wel het beeld van de ziel genoemd.
Wat er vervolgens gebeurt is prachtig.
De representanten staan als het ware in de aura van diegene die ze representeren en voelen de bijbehorende gevoelens, energiestromen en verhoudingen. Dit beeld van de ziel kan heel anders zijn dan je als cliënt, representant, toeschouwer en opsteller verwacht had. Wat je ziet is het onderliggende aansturende mechanisme van je probleem. Aan de hand van de informatie die ik krijg van dit beeld en door het bevragen van de representanten verander ik de posities, laat de representanten zinnen uitspreken met de bedoeling te laten zien en horen wat niet gezien mocht worden en zo de energie (liefde) weer te laten stromen.
Als toeschouwer en/of representant resoneer je vaak mee met wat er gebeurd. Het raakt je, het is ook jouw thema. Ook dit kan een helende werking hebben. Geef jezelf en het leven ná de opstelling de ruimte.Het aansturende systeem is nu veranderd, de programma’s (je patronen) hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe besturing, het nieuwe beeld van de ziel.
Sommige clienten merken meteen als ze thuis komen al een verandering. Thema's die al eeuwen in je systeem zijn hebben wat meer tijd nodig. Mijn ervaring is dat binnen 2 á 3 maanden de grootste veranderingen plaats hebben gevonden. Je zult jezelf verbazen over hoe anders je kunt zijn en over hoe natuurlijk dat kan voelen. Je voelt zelf het beste wanneer je weer een volgende opstelling kunt doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen tempo. Ik was zelf erg gulzig
HET OPSTELLEN INDIVIDUEEL
Je kunt ook privé een opstelling bij me komen doen. Hierbij zet ik vooral mijn heldervoelendheid en helderhorendheid in. Ik stem me op je af en voel gedeeltelijk wat jij voelt. Nadat de hulpvraag voor me duidelijk is begin ik met het acceptereven van het eerste gevoel wat ik bij je voel. Na deze acceptatie komen er andere gevoelenens en/of zinnen bij me naar boven. Ook die spreek ik uit en accepteer ik. Dit gaat door totdat ik alleen maar rust en ruimte voel. Indien nodig stel ik ook op dmv vellen papier op de grond. Deze vellen representeren de personen die we willen opstellen; bijv jezelf of je moeder. Door hier op te gaan staan voel je de energie die bij deze representant hoort. Voor de rest werkt het hetzelfde als opstellen in een groep. Op deze manier opstellen neemt wat vaak meer tijd in beslag dan in een groep. In feite heb je op deze manier meerdere opstellingen in één sessie.

Ziekte en gezondheid
Ik bekijk ook lichamelijke en psychische klachten vanuit familie- en systeemopstellingen. Een opstelling geeft vaak snel precies weer waar het om gaat.
Moeheid kan bevoorbeeld duiden op een geheim in de familie. Depressie kan wijzen naar solidariteit met een overleden familielid, zoals bijvoorbeeld geaborteerde kinderen en miskramen. Psychose kan wijzen op een moord ver in het verleden. Ik zeg kan wijzen want ieder opstelling ieder familiesysteem is uniek en geeft zelf prijs waar het om gaat. (zie ook familie opstellingen)
Slaapproblemen kind.
Mijn zoon had inslaapproblemen. De oorzaak bleek in mijn familiesysteem te liggen. Mijn zoontje kon niet stoppen met spelen, zo formuleerde hij het zelf. We zijn terug gegaan naar de allereerste keer dat dit ontstaan is. In mijn verre verleden was een vrouw die maar door en door ging met feesten en niet meer in contact stond met haar gevoel. Ze genoot niet meer maar deed wat ze dacht dat ze moest doen. Door hier naar terug te gaan en alle gevoelens bij haar te accepteren is een mooie verandering te weeg gebracht. Ik merk bij mezelf dat ik meer van mijn kinderen kan genieten, letterlijk meer met ze lach. En mijn oudste slaapt weer heerlijk in.
Een andere manier is dat ik door een reeks paranormale behandelingen uw zelfgenezend vermogen stimuleer en vastzittende energie verwijder. (zie ook paranormaal)