Relaties

Familieopstellingen is goed toepasbaar bij relatieproblematiek zoals bijvoorbeeld angst voor intimiteit, geen nee durven zeggen, sexuele problemen, het blijven vallen op de ‘verkeerde’ man of vrouw. Of als hulp bij de onrust en de eenzaamheid die kan ontstaan door het juist niet hebben van een relatie.
Het blijven vallen op de verkeerde man kan zijn omdat je zelf eigenlijk niet beschikbaar bent voor een relatie. Een reden hiervoor is dat je als kind de rol van een van je ouders hebt overgenomen waardoor je op de plek van bijv. de moeder komt te staan. Dit doe je als kind automatisch als je ziet dat je moeder het té moeilijk heeft om haar verantwoordelijkheid op zich te nemen. Je bent dus in feite 'beschikbaar' voor je vader. Hierdoor kunnen er ook sexuele projecties ontstaan. Nadat deze verstrikking is opgelost en je weer kind kunt zijn, is er pas ruimte voor een gelijkwaardige relatie met een partner.
Mijn ervaring hiermee is dat er diepgaande veranderingen kunnen ontstaan, dieper als dmv de NLP aanpak.

Als je door de NLP bril naar relatieproblemen kijkt kan het zijn dat een deel van je zich wil binden en een ander deel vrij wil zijn. Als deze delen in je niet voldoende geïntegreerd zijn heb je een probleem. Het voelt dan alsof je recht vooruit wil maar 2 verschillende kanten wordt opgetrokken. In mijn visie is ieder individu een samenwerkingsverband van gedeelten. Ieder deel heeft het beste met je voor maar laat dat niet altijd zo duidelijk zien. M.b.v NLP kunnen we deze schijnbaar strijdende delen integreren.
Ook kan een deel van de oplossing in een verder verleden liggen. Een (on)bewuste ‘traumatische’ gebeurtenis waar je een conclusie getrokken hebt die je nu nog belemmert. Zoals ‘ik ben niets waard’ of ’in een relatie kun je niet jezelf zijn’. Dan gaan we aan de slag om deze belemmerende overtuigingen ten positieve te veranderen.